Wellness hotel Pod Kyčmolem je ideálním místem, jak strávit dovolenou v Beskydech. Vzhledem ke své poloze poskytuje celou řadu sportovního i kulturního vyžití, a to jak v létě, tak v zimě. Zdejší region nabízí nepřeberné množství zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Připravili jsme pro Vás několik z mnoha zajímavých tipů na výlet a nabízíme Vám tak možnost, jak příjemně strávit Vaše volné chvíle u nás.

Prales Mionší (národní přírodní rezervace)

P1000480

Tak jako pro Šumavu je typickým pralesním místem Boubín, tak pro Beskydy je tímto místem prales Mionší. Tato přísně chráněná národní přírodní rezervace je největším komplexem přirozeného jedlobukového lesa karpatského typu na našem území.

Pro veřejnost nabízí NPR Mionší nahlédnutí do okrajových částí pralesa, a to díky naučné stezce Mionší o délce cca 7 km s 10 zastaveními. Trasa naučné stezky je středně náročná, celkové převýšení je 330 m. Vzhledem k tomu, že třetina trasy vede po úzkých chodnících, není vhodná pro osoby se ztíženou pohyblivostí a dětské kočárky. Naučná stezka je veřejnosti přístupná v sezóně od 1.6 do 15.9 a je značena dřevěnými šipkami s emblémem tetřeva. V případě zájmu je možné si objednat průvodce.

NS Bukovec – stezka k nejvýchodnějšímu bodu ČR

P1040393a

Na okraji přírodní rezervace Bukovec Olecky v těsné blízkosti polských hranic byla před nedávným časem vybudována krátká naučná stezka se 7 zastaveními, která Vás dovede až k nejvýchodnějšímu koutu České republiky. Pro svou nenáročnost je trasa NS vhodná i pro výlety s těmi nejmenšími.

NS Jablunkov - Příroda Jablunkovska

P1030419

V katastru města Jablunkov byla v rámci partnerského projektu s městem Wislou zřízena naučná stezka v délce 8 km, kde se na 10 zastávkách vybavených informačními tabulemi můžete dovědět spoustu zajímavého nejen o přírodě zdejšího regionu, ale také o historii města Jablunkov, klášteře Alžbětinek a jablunkovského sanatoria. Trasa je rovněž vhodná pro rodiny s dětmi a cykloturisty (místy je nutno kolo vést).

Trojmezí na Hrčavě

trojmezi_jablunkovsko.cz

Místo, kde se stýkají hranice tří států Česka, Polska a Slovenska se nazývá Trojmezí a zavede Vás k němu žlutě značená trasa z obce Hrčava, kde je možno dojet autem. Na rozhraní tří států byly vztyčeny tři trojboké žulové jehlanovité monolity o výšce 215 cm, každý z nich je opatřen státním znakem jednotlivého státu a jejich názvem, přičemž jejich umístění je dáno tak, aby se nacházely na svém „domovské území“ a státním znakem jsou natočeny k trojmeznímu bodu. Na tomto místě byl rovněž zřízen přechod na turistické stezce mezi Českou a Polskou republikou. Na Hrčavě se také pravidelně koná Cyrilsko-Metodějská pouť.

Jablunkovské arboretum

arboretum_jablunkovsko.cz

V areálu plícního beskydského ústavu se nachází unikátní parková sbírka, kde je možno obdivovat mimořádně urostlý buk s převislými větvemi a jilm převislého typu. Park byl založen spolu se vznikem léčebny na soutoku potůčku Olešnice a říčky Lomné, která dnešním parkem protéká, a spolu s průhledy mezi stromy nabízí návštěvníkům v každém ročním období nádhernou podívanou nejen na seskupení cizokrajných dřevin, ale i rozsáhlých luk. Ráz arboreta podtrhují i umělecká díla autorů Vincence Makovského a Jana Třísky. Samotná budova léčebny patří mezi památkově chráněné objekty. Arboretum prošlo v 90. letech 20. století významnou obnovou, kdy zde byly vykáceny desítky stromů a namísto nich byly vytvořeny nové pěší stezky, lavičky a přístřešky. Významné botanické druhy jsou označeny tabulkami s popisky. Areál je volně přístupný na vlastní nebezpečí.

Rozhledna na Kozubové

rozhlednaKozubova_jablunkovsko.cz

V blízkosti horské chaty Kozubová na stejnojmenném vrchu byla v roce 1939 vybudována rozhledna ve věži 18 m vysoké, která je součástí kaple sv. Anny. V kapli se konají pravidelné poutě, a to vždy v červenci v neděli před nebo po svátku sv. Anny. Mimo tuto dobu je možno se dostat na rozhlednu po domluvě s provozovateli horské chaty.

Rozhledna na Čantoryji

rozhlednaCantoryja_jablunkovsko.cz

Hraniční hora Čantoryje nabízí svým návštěvníkům možnost vystoupat na 28 metrů vysokou rozhlednu, z níž se nabízí unikátní pohledy nejen do Česka a Polska, ale i směrem k našim slovenským sousedům (pohled na Malou Fatru a Tatry). O samotné hoře Velké Čantoryji se vypráví celá řada pověstí a tak jako na Valašsku v lidové tradici je magickou horou Radhošť, tak pro zdejší kraj je magickou horou právě Velká Čantoryje. Vypráví se, že v hoře spí již po dlouhá léta slezské národní vojsko. Možná, že právě tato legenda byla podnětem pro zřízení česko-polské naučné Rytířské stezky, která je dlouhá 20 km.

Pod vrchol vede z polské strany sedačková lanovka z lázeňského města Ustroň, do kterého se lze dostat i z pod vrcholu 710 m dlouhou letní sáňkařskou dráhou.

Skalní útvar Belko

belko_jablunkovsko.cz

Na skalní ostrožně mezi Bystřicí a Jablunkovem při staré obchodní cestě spojující Slezsko a Slovensko stála kdysi dávno pevná tvrz zvaná „Belko“. Své pojmenování dostala po svém pánu, loupeživém rytíři, který podle pověsti skočil ze skály, nad níž se nacházela jeho tvrz poté, co jej začaly ve spánku pronásledovat děsivé sny.

Skalní útvar Čertovy mlýny

certi_mlyny_jablunkovsko.cz

Pod vrcholem Gírová se nachází skalní skupina s dnes již zasypanými jeskyněmi. Legendy praví, že se na tomto místě v dobách Janošíkových skrývali zbojníci, jiná zas praví, že skály sloužily čertům, kteří zde chtěli ve svých kamenných mlýnech mlít neposlušné lidi. Ke skalnímu útvaru se dostanete neznačenou stezkou od chaty Gírová, kdy kolem ohniště vstoupíte na stezku do lesa, která vás k tomuto místu dovede. Pokud budete pokračovat po stezce dále, dorazíte na zeleně značenou trasu u lyžařského vleku.

Lomňanské muzeum

muzeum_fofo_p.konupka

V obci Dolní Lomná byla postavena replika původní školy, která byla v roce 1974 odvezena do depozitáře rožnovského muzea. V objektu dřevěnice se představuje stálá expozice o pralese Mionší a třída Obecné školy – replika 1. školy z roku 1852. Nedílnou součástí je geokoutek hornin získaných z oblasti Dolní Lomné, jedná se především o různé druhy slepence a pískovce a přilehlá botanická zahrádka, ve které je možno shlédnout flóru původních přírodních stanovišť zdejší oblasti.

Vápenné pece ve Vendryni

vpenky_leemon

Za návštěvu bezesporu patří významná technická památka – Vápenné pece, které byly zrekonstruovány v roce 2003. Zdejší vápenné pece vznikly na začátku 19. století v souvislosti s těžbou železné rudy nejprve pro huť v Ustroni a poté pro nově založenou huť v Třinci. S tím souvisela těžba vápence, který se ve Vendryni těžil na třech místech a v těchto pecích byl vypalován. V místním nářečí se pecím říká „wopienky“ a návštěvník může obdivovat pece dvě, první starší z kamene a druhou mladší cihlovou. Vápenné pece se nachází asi 2 km po zelené značce od železniční zastávky Vendryně směrem na východ, prochází tudy cyklostezka a dojezd je možný i autem.

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech

guty

Nedaleko města Třinec pod horou Javorový stojí jeden z nestarších a nejmalebnějších dřevěných kostelů Podbeskydí, který byl postaven v roce 1563 zřejmě místními tesaři, kteří na jeho stavbu použili stoleté kmeny, jež v průměru dosahovaly až 60 cm. Za nejvýznamnější a nejvzácnější část kostela se považuje nástavec bývalého hlavního oltáře, který představuje poslední večeři Páně s českým nápisem „ Vezměte a jezte, toto je tělo mé“.

Kostel sv. Kříže v Horní Lomné

sv-kriz_ado.cz

Na místě původního kříže, který zde vystavěli místní horalé, byl v roce 1894 položen základní kámen k výstavbě kostela, který byl během dvou let hotov ze sbírek místních lidí a příspěvků církevních hodnostářů jako upomínka na epidemii cholery, která si vyžádala mnoho mrtvých a která zázračně ustala den poté, co Jablunkované na tomto místě prosili o pomoc. Kostel je postaven v neogotickém stylu.

Pod kostelem poblíž kapličky Panny Marie se nachází studánka se „zázračnou“ vodou, která nikdy nevysychá a nezamrzá. Toto místo je opředeno celou řadou pověstí. Říká se, že voda ze studánky uzdravuje v souvislosti s epidemií cholery na Jablunkovsku. Snad proto byla studánka zobrazována i na pečeti používané kolem roku 1923.

Dřevěnka na Fojtství v Mostech u Jablunkova

drevenka

V dnešní době je ve věrné replice stavby z roku 1790 umístěno Gorolské turistické informační centrum, kde vedle standardních služeb informačního centra je nabízen prodej regionálních produktů a suvenýrů.

Pro cyklisty na horských kolech nabízí v rámci produktu BIKELAND Gorolia speciální nabídku od možnosti zapůjčení cyklo nářadí, či opláchnutí kola až po různé slevy.

Kamenné koule Milošová - Megoňky

P1010780

Na konci obce Vyšné Megoňky hned za hranicemi u našich sousedů na Slovensku v bývalém pískovcovém lomu Milošová – Megoňky lze obdivovat největší kamenné pískovcové koule na Slovensku, které dosahují průměru až 260 cm.

Rozhledna Tetřev (944 m.n.m.)

rozhledna

se nachází v turistické oblasti u bývalého hotelu Tetřev a u zrekonstruované Kamenné chaty na hřebenové stezce k vrcholu Velký Polom. Rozhledna byla postavena v roce 1924. Na přelomu století však rozhledna nesloužila svému původnímu účelu, ale byla využívána k ustájení domácího zvířectva, což se ve velké míře projevilo na její podobě. Více: www.rozhlednatetrev.cz

Naplánujte si výlet v blízkém okolí:

Další místa:

Piastovská věž a rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava v Cieszyně

Lanová dráha na Javorový v Třinci - Oldřichovice

Dřevěný kostel Cyrila a Metoděje v Bystřici

Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Nýdku

Třinecké muzeum – první hutnické muzeum v republice

Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře

Jablunkovské šance

Beskydské muzeum a skanzen ve Wisle

Múzeum kysuckej dediny Vychylovka

Historické město Zywiec a pivní muzeum Zywiec

Expozice lidové tvorby v Jaworzynce

Historické město Bialsko - Biala ("malá Vídeň")

 

Personál hotelové recepce je vždy připraven Vám poradit s výběrem zajímavého místa během Vašeho pobytu u nás.

(zdroj fotografií: jablunkovsko.cz, gotic.cz, ado.cz, leemon.cz)